Soczewki kontaktowe - Szkła kontaktowe - Tanie Soczewki Sklep
Nie masz konta?
Wybierz swoje soczewki kontaktowe:
Promocje
Rabaty
Darmowa dostawa
Pomoc
Gwarancja produktów  
 
Produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad, zawsze dostarczane w oryginalnych opakowaniach oraz posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski.
 
W celu rozpatrzenia reklamacji produkt należy odesłać na własny koszt na adres naszego sklepu bądź dostarczyć osobiście. Adres do wysyłki oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane po kontakcie z obsługą klienta.
 
Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 21 dni. Reklamowane produkty są odsyłane do ekspertyzy producenta. Soczewki kontaktowe powinny znajdować się w pojemniczku z płynem pielęgnacyjnym chroniącym je przed wyschnięciem.
Po rozpatrzeniu reklamacji zwracany jest nowy produkt wraz z kosztem poniesionym przez Klienta na przesyłkę produktów do reklamacji.

Warunki gwarancji

Soczewki-Sklep.pl jako sprzedawca pośredniczy między użytkownikiem a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie zgłoszenia przesyłanego przez Klienta sklepu na adres e-mail lub dołączonego do przesyłki reklamowanego produktu.
 
W celu usprawnienia procesu związanego z reklamacją, prosimy o podanie numeru zamówienia lub danych zamówienia, z którego pochodzi uszkodzony produkt oraz opisanie wady.
 
Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę odebrania przesyłki przez nasz magazyn.
Wadliwy produkt zostanie poddany ekspertyzie producenta, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez klienta wada występuje oraz czy nie nastąpiła ona z winy użytkownika.
 
Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:
  • produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne,
  • wada jest spowodowana nieprawidłowym użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub ulotką produktu.
W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta wada nie występuje towar jest odsyłany na koszt kupującego.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 
Dalej